Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is en wat u nog kunt doen om dit te verbeteren. Gaat u uw woning verkopen of (opnieuw) verhuren? In dat geval moet u een geldig geregistreerd energielabel kunnen overleggen. Kunt u dit niet? Dan riskeert u een boete en dient u alsnog een energielabel te overleggen. 

Tot 1 januari 2021 was het mogelijk om uw energielabel zelf aan te vragen en te laten registreren. Dit is met ingang van 2021 verandert. Wanneer u een energielabel aanvraagt, komt er een gecertificeerd energieadviseur langs voor een opname van uw woning. De adviseur bepaalt aan de hand van deze opname en de beschikbare stukken wat het energielabel van uw woning is en registreert deze in de EP-Database van het RVO.

Energielabel

Op het energielabel zijn de volgende zaken van toepassing:

  • Vanaf 1 januari 2021 verplicht wanneer u een woning te koop of te huur aanbiedt;
  • Vanaf 1 januari 2022 verplicht vermelden in de aanbieding van uw woning (verkoop of verhuur);
  • Opname door een gecertificeerd energieadviseur wonen (EP-W);
  • Opname van de woning duurt 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van de toegankelijkheid van alle op te nemen aspecten;
  • Heeft u reeds energiebesparende maatregelen toegepast? Overhandig de energieadviseur de facturen;
  • Overhandig de energieadviseur het bouwdossier van de woning (op te vragen via de gemeente);
  • Uw energielabel wordt geregistreerd bij het RVO;
  • Het energielabel heeft een geldigheid van 10 jaar;
  • U ontvangt het energielabel in PDF-format per mail.

Een energielabel geeft aan hoe goed de woning is geïsoleerd en hoe energiezuinig de installaties in uw woning zijn. Met oog op de verduurzaming en de plannen van de regering om in 2050 voor 95% CO2-neutraal te zijn, loont het zich om nu te beginnen met het verduurzamen van uw woning. Voor advies en meer informatie, kunt u terecht bij uw energieadviseur.

De kosten van een energielabel beginnen bij € 350,-. Voor woningen met een oppervlakte van meer dan 150m2 hanteren wij een toeslag van € 75,-. Indien u wenst dat wij het bouwdossier van uw woning opvragen, hanteren wij eveneens een toeslag van € 75,-.

Zet u uw woning bij Vastgoed Hermanns in de verkoop, zijn de kosten voor het energielabel opgenomen in de courtage.